• Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering 

      Hofsmo, Karsten (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
      GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri ...