• Hvordan bygge endringsklarhet 

      Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
      Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...