• Motiver og effektivitet i norsk petroleumsbistand 

      Hope, Bengt (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-25)
      I denne avhandlingen har jeg studert de mulige effektene den norske petroleumsbistanden gjennom Norad sitt program «Olje for Utvikling» (OfU) har på bekjempelse av fattigdom. Videre ønsker jeg å se på sammenhenger mellom ...