• Beamforming anvendt på tauet antenne 

      Hopland, Sivert (Bachelor thesis, 2022)
      I denne bacheloroppgaven har jeg skrevet om en ny generasjon tauet antenne med fokus på signalbehandlingen. Til å begynne med gjør jeg kort rede for signalbehandling i historisk sammenheng, og legger så fram problemstillingen. ...