• Verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA 

   Alici, Ibrahim; Ivesdal, Brændholen Sylfest (Bachelor thesis, 2023)
   Innledningsvis forklarer bacheloroppgaven hvilke faktorer som spilte inn ved valget av tema, bransje og virksomhet. Etterfulgt av en introduksjon til PSV bransjen, dens historikk og slik bransjen operer. Ved bruk av to ...
  • Verdsettelse av Eidesvik Offshore ASA 

   Ivesdal, Brændholen Sylfest; Alici, Ibrahim (Bachelor thesis, 2023)
   Innledningsvis forklarer bacheloroppgaven hvilke faktorer som spilte inn ved valget av tema, bransje og virksomhet. Etterfulgt av en introduksjon til PSV bransjen, dens historikk og slik bransjen operer. Ved bruk av to ...