• Boring uten stigerør på ultradypt vann 

      Jørs, Paul H. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
      Boring av letebrønner og produksjonsbrønner til havs byr på utfordringer i forhold til å bore på land. Tradisjonelt benyttes et stigerør fra brønnhodet opp til fartøyet som borer. Dette er fylt med boreslam som blant ...