• Den glemte smertepasienten – vurdering og kartlegging hos personer med demens 

   Mjelde, Ingvild Kuven; Olsen, Henriette Hanssen (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Smerter blant eldre er underrapportert og personer med demens er spesielt utsatt. Pasientens egne smerterapportering oppgis som den viktigste smerteindikatoren. Det gjør at vi finner det interessant ...
  • Den glemte smertepasienten – vurdering og kartlegging hos personer med demens 

   Mjelde, Ingvild Kuven; Olsen, Henriette Hanssen (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Bakgrunn Smerter blant eldre er underrapportert og personer med demens er spesielt utsatt. Pasientens egne smerterapportering oppgis som den viktigste smerteindikatoren. Det gjør at vi finner det interessant ...
  • Dignity in fragile older women receiving daily municipality care 

   Kaldestad, Kari; Nåden, Dagfinn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background:Dignity is an important ideal in the nursing of older women who need municipal care. Dignity can be challenged when health is impaired by feeling grief and suffering associated with bodily changes and impaired ...
  • Erfaringer hos pasienter med stomi og å finne mening i lidelsen. 

   El-Hayani, Selma Lund; Vidmantaite, Emile (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er mange personer som opplever å få utlagt tarm, noe som kan være en stor påkjenning både mentalt og fysisk. Stomi er enda et tabu tema i samfunnet, dermed er det mange som ikke vet eller har ...
  • Erfaringer hos pasienter med stomi og finne mening i lidelsen 

   Vidmantaite, Emile; El-Hayani, Selma Lund (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er mange personer som opplever å få utlagt tarm, noe som kan være en stor påkjenning både mentalt og fysisk. Stomi er enda et tabu tema i samfunnet, dermed er det mange som ikke vet eller har ...
  • Forebygging av ensomhet hos eldre. 

   Westby, Iselin Haulan; Brune, Hanna (Bachelor thesis, 2024)
   Bakgrunn: Både i hjemmesykepleien og på sykehjem er det stort fokus på å pleie den fysiske helsen, mens psykososial pleie ofte går i glemmeboken eller ikke blir prioritert. Mange eldre bor alene, hjemme eller på sykehjem, ...
  • Hvilken kompetanse trenger sykepleier for å identifisere omsorgssvikt hos barn? 

   Ravndal, Ane; Tornes, Silje (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Omsorgssvikt er et stort og omfattende problem som kan være vanskelig å oppdage. Sykepleiers kunnskap er avgjørende for tidlig identifisering. Erfaringer gjennom praksis og dagens pandemi setter sterkere fokus ...
  • Multi-professional ethical competence in healthcare – an ethical practice model 

   Koskinen, Camilla Ann-Louise; Kaldestad, Kari; Rossavik, Bente Dorrit; Jensen, Anne Ree; Bjerga, Grethe Heidi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Introduction The starting point is that ethical competence is the basis for ethical healthcare practices and quality of care. Simultaneously, there is a need for research and development from a holistic multi-professional ...
  • Nursing students’ experience with clinical placement in nursing homes: a focus group study 

   Laugaland, Kristin Alstveit; Kaldestad, Kari; Espeland, Elin; McCormack, Brendan; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2021-09)
   Background A renewed interest in nursing homes as clinical placement settings for nursing students has been prompted by the growing healthcare needs of an ageing population. However, if future nurses are to be enthusiastic ...
  • Omsorg ved tvang 

   Fasseland, Inger Johanne; Lagestrand, Kaja Aarre (Bachelor thesis, 2024)
   Studien beskriver opplevelser fra sykepleiere og pasienter ved utførelse av tvang i psykisk helsevern i Norge. Funnene innebærer hvordan tvangsutførelsen kunne vært utført på en mer omsorgsfull måte. Resultatene understreker ...
  • Omsorg ved tvang 

   Fasseland, Inger Johanne; Lagestrand, Kaja Aarre (Bachelor thesis, 2024)
   Studien beskriver opplevelser fra sykepleiere og pasienter ved utførelse av tvang i psykisk helsevern i Norge. Funnene innebærer hvordan tvangsutførelsen kunne vært utført på en mer omsorgsfull måte. Resultatene understreker ...
  • Seksuell helse etter behandling av livmorhalskreft 

   Dahl, Ida; Gilje, Lise Svåsand (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Livmorhalskreft er på verdensbasis den fjerde største kreftformen som rammer kvinner. Kreftsykdom og behandling kan medføre psykiske og fysiske utfordringer som kan få en negativ innvirkning på kvinnens seksuelle ...
  • Seksuell helse etter behandling av livmorhalskreft. 

   Gilje, Lise Svåsand; Dahl, Ida (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Livmorhalskreft er på verdensbasis den fjerde største kreftformen som rammer kvinner. Kreftsykdom og behandling kan medføre psykiske og fysiske utfordringer som kan få en negativ innvirkning på kvinnens seksuelle ...
  • Sykepleie til personer med demens med utfordrende atferd på sykehjem 

   Pankuku Khumbo (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn Det er i dag rundt 40 000 sykehjemsplasser i Norge (SSB). Rundt 84 % av beboerne, altså minst 33 000 personer har demens (Gjøra 2021). I overkant av 80 prosent av de som har langtidsplass i sykehjem, ...
  • Sykepleierens veiledende rolle i behandling av nydiagnostiserte pasienter med diabetes mellitus type 2 

   Idsø, Birgitte; Milosavljevic, Marija; Olavesen, Stine (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Diabetes mellitus er en kronisk sykdom som krever regulering av blodglukose. Pasienter med nyoppstått diabetes trenger veiledning og undervisning i mestring av sykdommen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å ...
  • Sykepleierens veiledende rolle i behandling av nydiagnostiserte pasienter med diabetes mellitus type 2 

   Olavesen, Torkelsen Stine; Idsø Birgitte; Milosavljevic Marija (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Diabetes mellitus er en kronisk sykdom som krever regulering av blodglukose. Pasienter med nyoppstått diabetes trenger veiledning og undervisning i mestring av sykdommen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å ...
  • Sykepleierens veiledende rolle i behandling av nydiagnostiserte pasienter med diabetes mellitus type 2 

   Olavesen, Torkelsen Stine.; ; Idsø, Birgitte; ; Milosavljevic, Marija (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Diabetes mellitus er en kronisk sykdom som krever regulering av blodglukose. Pasienter med nyoppstått diabetes trenger veiledning og undervisning i mestring av sykdommen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å ...
  • Tap hos eldre i sykehjem 

   Ranvert, Hedda Hognestad; Sortland, Sandie Jeanette Høyland (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn Statistikk viser at gjennomsnittlig levealder øker. Når man blir eldre, er det vanlig å oppleve tap i livet. Tap av helse, nære relasjoner og identitet for å nevne noen. Mer enn noen gang trenger vi ...
  • Trygghet i hjemmet ved velferdsteknologi? 

   Jårvik, Eline Nøland (Bachelor thesis, 2024)
   Bakgrunn: I fremtiden vil vi stå ovenfor en samfunnsutfordring med en aldrende hjemmeboende befolkning, mangel på helsepersonell og et endret sykdomsbilde. Dette kan skape etiske refleksjoner om hvordan implementering av ...