• «Å samvirke på lag på tvers av fag» 

   Dunne, Martine Roska; Klinkenberg, Ragnhild (Master thesis, 2021)
   I justis- og beredskapsdepartementets melding til Stortinget, Samfunnssikkerhet i en usikker verden blir det presisert at forebyggende arbeid blir viktigere i saker det vil oppstå krevende avveininger og prioriteringer ...
  • «Å samvirke på lag på tvers av fag» 

   Klinkenberg, Ragnhild; Dunne, Martine Roska (Master thesis, 2021)
   I justis- og beredskapsdepartementets melding til Stortinget, Samfunnssikkerhet i en usikker verden blir det presisert at forebyggende arbeid blir viktigere i saker det vil oppstå krevende avveininger og prioriteringer ...