• Ivaretakelse av livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt 

   Hansen, Henriette Lindgård; Klitzing, Maria Slyngstad (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Hjertesvikt er en alvorlig sykdom som rammer mange mennesker hvert år. Sykdommen påvirker livskvaliteten til pasientene, byr på utfordringer i hverdagen og bringer usikkerhet for fremtiden. Hensikt: Hensikten ...
  • Ivaretakselse av livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt 

   Hansen, Henriette Lindgård; Klitzing, Maria Slyngstad (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Hjertesvikt er en alvorlig sykdom som rammer mange mennesker hvert år. Sykdommen påvirker livskvaliteten til pasientene, byr på utfordringer i hverdagen og bringer usikkerhet for fremtiden. Hensikt: Hensikten ...