• Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger 

      Koleib, Hanan (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2009, Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven handler om skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger. Hensikten med studien er å peke på noen utfordringer personalet møter i sitt daglige arbeid med skjermingspasienter. På denne måten skal dette være ...