• Den maskuline dominansen og Trætte mænd 

      Kristensen, Aud Søyland (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
      1. Innleiing : Eg startar innleiinga med å gjere greie for val av tema, og presenterer problemstillingane om makt, kjønn og seksualitet i Arne Garborg sine Kristiania-romanar. For å granske emnet, har eg valt å analyse ...