• Behavioural precautions to avoid transmission of the COVID-19 virus – low educated groups are not always lagging behind 

   Aarø, Leif Edvard; Leino, Tony Mathias; Vedaa, Øystein; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Nilsen, Thomas Sevenius; Svalebjørg, Mats; Klepp, Knut Inge (Journal article, 2023)
   When COVID-19 started spreading in Norway in early 2020, the government, with strong support from the Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public Health, launched the most comprehensive health education ...
  • Different Typologies of Gamers Are Associated with Mental Health: Are Students DOOMed? 

   Finserås, Turi Reiten; Sivertsen, Børge; Pallesen, Ståle; Leino, Tony Mathias; Mentzoni, Rune Aune; Skogen, Jens Christoffer (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   (1) Background: The inclusion of Internet Gaming Disorder in the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-5) led to a rapid development of assessment instruments based on the suggested diagnosis. However, ...
  • Opplevd tiltaksbyrde under koronapandemien: Resultater fra fire fylker desember 2021. 

   Leino, Tony Mathias; Aarø, Leif Edvard; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Vedaa, Øystein (Research report, 2022)
   Til tross for at smitteverntiltakene er nødvendige for å redusere spredningen av smitten i samfunnet, kan de også være belastende for den enkelte og for hele eller deler av befolkningen. Hensikten med denne rapporten er å ...