• Ungdommer på psykiatrisk sengepost og brukermedvirkning 

      Lindland, Asbjørn (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05)
      Bakgrunn: Brukermedvirkning i psykiatrisk helsevern er et viktig satsningsområde for norsk helsepolitikk. Hensikt: Studiens mål var å utvikle kunnskap om hvordan miljøterapeutene praktiserte brukermedvirkning i det daglige ...