• Bruk av nevrale nettverk for avansert deteksjon av objekter under vann. 

      Lunde, Gaute Dirdal (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009;, Master thesis, 2009-06)
      SwimEye er et system for å øke sikkerheten mot drukningsulykker i basseng. Det er ønskelig å gjøre SwimEyes deteksjon enda bedre, og denne masteroppgaven kommer frem til en løsning på dette problemet ved bruk av et nevralt ...