• An Improved Model for Long-Horizon Prediction of S&P 500 Return 

   Fagerland, Cathrine B.; Madsen, Eirik A. (Master thesis, 2023)
   In this paper we contribute to the literature of long-horizon predictions by constructing an improved OLS regression model of S&P 500 return. The research of Robert Shiller has found the Total Real Cyclically Adjusted ...
  • An Improved Model for Long-Horizon Prediction of S&P 500 Return 

   Fagerland, Cathrine B.; Madsen, Eirik A. (Master thesis, 2023)
   In this paper we contribute to the literature of long-horizon predictions by constructing an improved OLS regression model of S&P 500 return. The research of Robert Shiller has found the Total Real Cyclically Adjusted Price ...
  • Hvor treffsikre er kursmål på markeds- og aksje nivå? 

   Grude, Nicolai; Madsen, Eirik A. (Bachelor thesis, 2021)
   Kursmål er noe de fleste investorer kjenner til, og som mange benytter seg av ved investeringsbeslutninger. I denne bacheloroppgaven forsøker vi å undersøke hvor treffsikre analytikere i det norske markedet er, og videre ...