• Arv av ikke-børsnoterte aksjer : en skatteøkonomisk betraktning 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Beregning av maksimalt konsernbidrag - en pedagogisk note 

   Olsen, Harald S. (Journal article, 2012-07)
   I denne pedagogiske noten vises det hvordan man på en enkel måte kan beregne maksimalt konsernbidrag og utbytte gitt ulike betingelser. Det viser seg at mange ikke er kjent med at avanserte årsavslutningsprogram for ...
  • Forslag til ny leasingstandard fra IASB 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I artikkelen drøftes det nye forslaget til regnskapsføring av leasing utgitt av IASB august 2010 (ED/2010/9). IASB ønsker å oppheve skillet mellom operasjonell og finansiell leasing, og erstatte det med en bruksverdimodell ...
  • Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer - tilpasningsmuligheter 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2010-10)
   Fra og med 2009 er arveavgiftssatsene for de fleste arvinger og gavemottakere endret til gunst ved arv av de fleste formuesgoder. Arveavgiftssatsene på høyeste trinn er halvert og vil for de fleste arvinger av hus og ...
  • Om beregning av gjenvinnbart beløp i foreløpig norsk regnskapsstandard 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Foreløpig norsk regnskapsstandard – Nedskrivning av anleggsmidler ble publisert i revidert utgave september 2009, og gjelder fra og med regnskapsåret 2010. Endringene i standarden er i all hovedsak små justeringer i tråd ...
  • Profit Planning for Hospitality and Tourism, 3rd edition 

   Olsen, Harald S. (Journal article, 2012-04)
   Profit Planning for Hospitality and Tourism is an introductory book in management accounting with a focus on the Hospitality and Tourism (H&T) industry. The purpose of the book is to provide H&T students and professionals ...
  • Regnskapsføring av konsernbidrag ved kostmetoden 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen drøfter regnskapsmessig behandling av konsernbidrag. Historisk har konsernbidrag vært behandlet som driftskostnad, ekstraordinær kostnad og egenkapitaltransaksjon. Likeledes har man på inntektssiden behandlet ...
  • Utsatt skatt ved regnskapsmessig behandling av leasingavtaler 

   Olsen, Harald S. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I artikkelen drøftes leasing og utsatt skatt. Utsatt skatt og leasing er ikke drøftet i nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder. Forfatteren har heller ikke funnet vitenskapelige artikler om temaet. Både finansiell ...