• Digitalisering av tilsyn 

      Olsen, Marte Minglan (Master thesis, 2022)
      I takt med digitaliseringen av samfunnet har også tilsynsmyndighetenes metoder for å utføre tilsyn blitt digitalisert. Tilsynsmetodikken digitale tilsyn har tatt form de to siste årene, og har blant annet gjort det mulig ...