• «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje 

   Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2011-14, Research report, 2011)
   Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte beskrankninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor ...
  • Some factors affecting the grades of technology students 

   Gregersen, Øyvind Weiby; Kløkstad, Geir Øivind; Hervik, Sigbjørn; Plesser, Hans Ekkehard; Pettersen, Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In this study factors that affect the grades of Norwegian technology students have been investigated. The total data set contained 355.706 individual exams from 63 different engineering master programs during the 2010 to ...