• I møte med den psykisk syke pasienten: Om multippel sklerose 

      Pettersen, Marius (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en progredierende diagnose som rammer mange mennesker hvert år. Sykdommen følger med et komplekst samspill av psykiske og fysiske symptomer som fører til underidentifisering og ...