• Hikikomori i Norge 

      Ravndal, Mona (Master thesis, 2021)
      Det har de siste årene vært en økning i omfang av skolefravær og unge uføre i det norske samfunnet, og flere opplever utenforskap. Formålet med denne studien har vært å sette søkelys på sosial tilbaketrekning som et fenomen, ...