• Offentlig navnsetting og identitet i gatene på Bryne 

      Roalkvam, Annika Tove (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Offisiell navnsetting og identitet i valg gatenavn på Bryne Masteroppgaven er en lesevitenskapelig analyse av saksgang og argumentasjon ved offisiell navnsetting av gatenavn på Bryne i Time kommune, en stasjonsby sør for ...