• Tilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesopplegg 

      Rommetvedt, Halvar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk ...