• The Invasion of Ukraine and Stock Returns 

   Lohne, Sigve Dalsbø; Saltvik, Sindre Mathias Aalberg (Master thesis, 2023)
   This master's thesis examines how Norway's stock market volatility is affected by the continuing invasion of Ukraine. Our study attempts to offer useful insights for investing strategies and decision-making by investigating ...
  • The Invasion of Ukraine and Stock Returns 

   Lohne, Sigve Dalsbø; Saltvik, Sindre Mathias Aalberg (Master thesis, 2023)
   This master's thesis examines how Norway's stock market volatility is affected by the continuing invasion of Ukraine. Our study attempts to offer useful insights for investing strategies and decision-making by investigating ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...