• Alternativ beregningsmetode for trunnion-tilkobling 

      Sandvik, Per Eivind (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
      I løpet av denne oppgaven er det blitt utledet en beregningsmetode som kan benyttes til å kalkulere forsterkningsplatens kapasitet ved bruk av den alternativ forsterkningsmetoden av trunnion-tilkoblinger, referert til som ...