• Morgendagens politi - fra generalist til spesialist? 

      Skaar, Siw-Jane (Master thesis, 2023)
      Denne studiens formål er å undersøke om endring av politiutdanningen fra generalist- til spesialistutdanning er viktig for politiets evne til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Gjennom kvalitative intervjuer av ...