• Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid 

   Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Politiske og juridiske føringer vektlegger brukermedvirkning i samhandlingen mellom distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommuner i psykisk helsearbeid. Studien innhenter kunnskap om brukermedvirkning i samhandlingen ...
  • Exploring key determinants of health among individuals with serious mental Illness: qualitative insights from a first episode psychosis cohort, 20 years postdiagnosis 

   Skjærpe, Jorunn Nærland; Hegelstad, Wenche ten Velden; Joa, Inge; Storm, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Individuals with serious mental illness (SMI) are more likely to experience functional decline, low well-being, comorbidities, shorter lifespan, and diminished quality of life than the general population. This ...
  • Forebygge tvang i møte med utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem 

   Moen, Christina; Heiland, Lea Beckstrøm (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Det er beregnet at 101 000 nordmenn har demens (Strand, 2021). Demente pasienter med atferdsmessige symptomer gjør at det kan oppstå vanskelige situasjoner der sykepleiere må bevege seg i grensen mellom frivillighet ...
  • Forebygge tvang i møte med utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem 

   Heiland, Lea Beckstrøm; Moen, Christina (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Det er beregnet at 101 000 nordmenn har demens (Strand, 2021). Demente pasienter med atferdsmessige symptomer gjør at det kan oppstå vanskelige situasjoner der sykepleiere må bevege seg i grensen mellom frivillighet ...
  • Ivaretakelse av foreldre til kreftsykt barn 

   Sømme, Tiril; Svendsvoll, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn I Norge rammes omtrent 200 barn og unge av kreft hvert år (Barnekreftforeningen, 2022). Når et barn blir rammet av kreft påvirkes hele familien til barnet, og et godt samspill mellom helsepersonell og foreldre ...
  • Ivaretakelse av foreldre til kreftsykt barn 

   Sømme, Tiril; Svendsvoll, Camilla (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn I Norge rammes omtrent 200 barn og unge av kreft hvert år (Barnekreftforeningen, 2022). Når et barn blir rammet av kreft påvirkes hele familien til barnet, og et godt samspill mellom helsepersonell og foreldre er ...
  • Livsstilsintervensjoner hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser, for økning av livskvalitet 

   Kjennerud, Lars Falch; Morken, Håvard Kveum (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Alvorlig psykisk syke personer har en redusert forventet levealder mellom 5 og 15 år kortere sammenlignet med resten av populasjonen. Ved å øke fokus på livsstilsendringer og forebygge somatiske lidelser gjennom ...
  • Livsstilsintervensjoner hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser, for økning av livskvalitet 

   Kjennerud, Lars Falch; Morken, Håvard Kveum (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Alvorlig psykisk syke personer har en redusert forventet levealder mellom 5 og 15 år kortere sammenlignet med resten av populasjonen. Ved å øke fokus på livsstilsendringer og forebygge somatiske lidelser gjennom ...
  • Pasientens opplevelse av smitteisolering på somatisk sykehus. 

   Lye, Heidi Josdal; Forsberg, Silje Riple (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Ved infeksjonssykdommer må pasienter smitteisoleres. Isolasjonen kan påvirke pasienten negativt og de fleste opplever reaksjoner. Det er derfor viktig at sykepleierne er spesielt observant på smitteisolerte ...
  • Pasientens opplevelse av smitteisolering på somatisk sykehus. 

   Lye, Heidi Josdal; Forsberg, Silje Riple (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Ved infeksjonssykdommer må pasienter smitteisoleres. Isolasjonen kan påvirke pasienten negativt og de fleste opplever reaksjoner. Det er derfor viktig at sykepleierne er spesielt observant på smitteisolerte ...
  • Perspectives on coordinating health services for individuals with serious mental illness : a qualitative study 

   Skjærpe, Jorunn Nærland; Joa, Inge; Willumsen, Anna Elisabeth; ten Velden Hegelstad, Wenche; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Storm, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose: Individuals with serious mental illness (SMI) might require coordinated health services to meet their healthcare needs. The overall aim of this study was to describe the perspectives of professionals (registered ...
  • Sepsis i akuttfasen - tidlig identifisering og behandling skal redusere alvorlige komplikasjoner 

   Frøland, Marthe; Nyvoll, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Sepsis er et stort problem på verdensbasis og medfører høy dødelighet. Det regnes ca. 7000 tilfeller av sepsis årlig i Norge. Sykepleieren har en viktig oppgave i møte med pasienten, i form av tidlig identifisering ...
  • Sepsis i akuttfasen- tidlig identifisering og behandling skal redusere alvorlige komplikasjoner 

   Frøland, Marthe; Nyvoll, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Bakgrunn: Sepsis er et stort problem på verdensbasis og medfører høy dødelighet. Det regnes ca. 7000 tilfeller av sepsis årlig i Norge. Sykepleieren har en viktig oppgave i møte med pasienten, i form av tidlig ...
  • Sykepleie til pasienter med kroniske, ikke-livstruende smerter 

   Stangeland, Kariann.; Korsbø, S. Maren. (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn En fagartikkel publisert av Sykepleien i 2020, skrev om utfordringer sykepleieren har i møte med kroniske smertepasienter. Disse utfordringene inspirerte oss til å øke vår kunnskap om sykepleie til pasienter med ...
  • Sykepleie til pasienter med kroniske, ikke-livstruende smerter 

   Korsbø, Maren; ; Stangeland, Kariann (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn En fagartikkel publisert av Sykepleien i 2020, skrev om utfordringer sykepleieren har i møte med kroniske smertepasienter. Disse utfordringene inspirerte oss til å øke vår kunnskap om sykepleie til pasienter ...
  • Sykepleie ved kols 

   Ismail, Awaz Wehid (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Bakgrunn: Kronisk obstruktiv lungesykdom er en progressiv og irreversibel (uhelbredelig) sykdom. Ifølge FHI rammes 150 000 -250 000 nordmenn av sykdommen. I tillegg anslår WHO at kols kan blir den tredje største ...
  • Sykepleierens rolle ved tidlig identifisering og behandling av sepsis på sengepost 

   Hansen, Christiane Elin; Lange, Victoria Rydningen (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Sepsis er en alvorlig infeksjonstilstand som i Norge rammer over 7000 personer i året, og 11 millioner globalt. Tidlig oppdagelse og iverksettelse av tiltak minsker dødeligheten betraktelig, og sykepleiere står ...
  • Sykepleierens rolle ved tidlig identifisering og behandling av sepsis på sengepost 

   Hansen, Christiane Elin; Lange, Victoria Rydningen (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Sepsis er en alvorlig infeksjonstilstand som i Norge rammer over 7000 personer i året, og 11 millioner globalt. Tidlig oppdagelse og iverksettelse av tiltak minsker dødeligheten betraktelig, og sykepleiere står i ...
  • Sykepleieres erfaringer med smitteisolerte pasienter i sykehus 

   Markussen, Marie Cecilie; Juliussen, Malin Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det er økende antall tilfeller av koloniserte antibiotikaresistente bakterier og smittsomme sykdommer i befolkningen. Dette fører til at flere pasienter må smitteisoleres under innleggelse på sykehus, noe som kan ...
  • Sykepleieres erfaringer med smitteisolerte pasienter i sykehus 

   Markussen, Marie Cecilie; Juliussen, Malin Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det er økende antall tilfeller av koloniserte antibiotikaresistente bakterier og smittsomme sykdommer i befolkningen. Dette fører til at flere pasienter må smitteisoleres under innleggelse på sykehus, noe som kan ...