• Pre Rig well construction 

      Skogvoll, Bjørn Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
      Island Offshore og NeoDrill holder for tiden på med en feasibility studie hvor det blir sett på muligheten for å gjennomføre konstruksjon av et topphull ved bruk av et mindre fartøy som i utgangspunktet ikke er kvalifisert ...