• Verdsettelse av REC Silicon ASA 

      Slettebø, Ruth (Master thesis, 2021)
      I dag skjer det en energirevolusjon bort fra «gammel energi», som vil si olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Det har vært stor vekst i industrien for fornybar energi de siste årene, og er et tema som diskuteres ...