• Retorisk analyse av troverdigheten i Åsne Seierstads To søstre 

      Smedegård, Synne (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven har jeg gjennomført en retorisk analyse av sakprosaboken To søstre. Jeg har lagt vekt på å vurdere historiens troverdighet. Jeg har tatt utgangspunkt i teori om klassisk retorikk for å undersøke problemstillingen ...