• Danning og løynde poetiske skattar : læreverket og modellesaren 

      Tollaksen, Merete (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
      Kven er læreverkets modellesar? Det var det eigentlege overordna målet med denne avhandlinga. For å nå dette målet har eg undersøkt kva kunnskap læreverket ynskjer å utvikle hos sine lesarar og korleis lesaren blir forma ...