• Effekt av styrket pedagognorm på kvalitet i barnehagen 

   Kvamme, Karoline Fagereng (Bachelor thesis, 2022)
   Den 1. august 2018 trådte en ny nasjonal pedagognorm for barnehage i kraft. Denne krever én barnehagelærer/pedagog per 14 barn, mot én pedagog per 18 barn (tidligere norm). Gjennom kvalitative intervju av fire personer som ...
  • Kvalitet i barnehagen 

   Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;85, Research report, 2019-11)
   I denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no). Med bakgrunn i hovedstudien ble et utvalg på syv barnehager studert mer inngående ...
  • Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway 

   Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2020-01)
   In this paper, the objective is to explore the area of pedagogy in the reform of kindergarten teacher education (KTE), which was implemented in 2013 in Norway. The data material is based on semi-structured interviews with ...