• Kvalitet i barnehagen 

   Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;85, Research report, 2019-11)
   I denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no). Med bakgrunn i hovedstudien ble et utvalg på syv barnehager studert mer inngående ...
  • Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway 

   Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2020-01)
   In this paper, the objective is to explore the area of pedagogy in the reform of kindergarten teacher education (KTE), which was implemented in 2013 in Norway. The data material is based on semi-structured interviews with ...