• Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

      Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
      På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...