• Organisasjonsklima og innovasjon i kommuner i Stavangerregionen 

      Øglænd, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-07)
      Eksisterende innovasjonsforskning baserer seg i hovedsak på studier i konkurranseutsatt virksomhet, men de siste årene har det stadig blitt et større fokus på innovasjon i offentlig sektor. Et viktig element angående ...