• 7. trinnelevers erfaringer og opplevelser med å ha en dysleksidiagnose 

      Gaard, Eirik (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;, Master thesis, 2018-06-11)
      Sammendrag Tema og hensikt med oppgaven I denne masteroppgaven har det konkrete siktemålet vært å belyse hvilke opplevelser og erfaringer elever på 7.klassetrinn i barneskolen med dysleksidiagnose har hatt og har i sin ...