• Forretningsmulighet for et forvaltningsselskap 

      Fiskå, Tor-Kristian; Nag, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Gjennom problemstillingen: «Hvordan designe opsjonsavtale knyttet til boligselskapers takflate med hensikt å produsere solenergi, og hvilke organisasjonsmessige implikasjoner vil dette ha?» er oppgavens formål å gi Bate ...