• Implementering av TCO-konseptet: En casestudie i ENGIE E&P Norge 

      Raaen, Henrik; Fagernes, Eva (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05)
      I denne masteroppgaven ønsker vi å undersøke hvordan Total Cost of Ownership (TCO) som konsept for anskaffelser er implementert i ENGIE E&P Norge (ENGIE). Vi har strukturert disse betraktningene gjennom en analysemodell. ...