• Matematiske diskusjoner: Hvordan etablerer lærere dette i undervisningen? 

      Waad, Sara (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;, Master thesis, 2019-06-11)
      Forskning på diskusjoner i matematikkundervisning er et voksende forskningsområde i matematikkdidaktikk. Denne studien bidrar til forskningen ved å belyse hvordan lærere kan legge opp til og lede matematiske diskusjoner. ...