• Bilfritt Oslo sentrum 

      Zaki, Jessica (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
      Flere byer opplever økte behov for transport og dårlig luftkvalitet, og hovedstaden i Norge er ingen unntak. For å møte noen av utfordringer som byene står overfor i dag, er god planlegging for fotgjengere og syklister en ...