• Olav H. Hauge og nynorsk omsetjingskunst 

      Myrvoll, Klaus Johan; Spaans, Ronny Grønning (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Norske litteraturkritikarar har hevda at Olav H. Hauge (1908–1994) tidlegare enn nokon annan omsetjar skal ha interessert seg for den nye modernistiske kanon. Denne artikkelen argumenterer for at dette biletet baserer seg ...