• Håndtering av langvarige beredskapshendelser: Læringspunkter etter covid-19-utbrudd på West Phoenix 

   Steen, Riana; Molde, Alf Inge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Den tradisjonelle risiko- og sårbarhetsanalysen er utgangspunkt for dagens beredskapsplaner, som består av rammer og prosedyrer for håndtering av definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Turbulente endringer, økende ...
  • Innovasjonsatferd i krisetider. Innsikter fra norsk næringsliv. 

   Lien, Lasse B.; Timmermans, Bram; Alsos, Gry Agnete; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Sørheim, Roger (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Koronakrisen har medført store endringer for bedrifter over hele verden. Noen bedrifter har brukt innovasjon aktivt for å håndtere krisen. Nye utfordringer ble møtt med nye løsninger, mens andre i mindre grad responderte ...