• Den mystiske og anvendelige skålgropa - skålgroper i Rogaland knyttet til ferdsel, knutepunkter og kultsteder i landskapet 

   Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Approximately 110 rock art sites and more than 100 decorated slabs/stones are known from Rogaland County, southwestern Norway. This article looks at cupmarks and their relationship to travelling routes and nodal points ...
  • Et finsmedverksted fra tidlig vikingtid på Sømme ved Hafrsfjord 

   Meling, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In Norway, Viking-age non-ferrous metal working is primarily related to trading sites like Kaupang in Vestfold. The remains of a workshop at Sømme in Rogaland demonstrates, however, that this kind of craft also took place ...
  • Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder 

   Meling, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvordan hellere i Rogaland ble anvendt i førromersk jernalder, og hvilken rolle de har spilt i utnyttelsen av landskapet. Utgangspunktet for diskusjonen er en heller ved navn ...
  • Introduksjonen av dreiekvernen i Sørvest-Norge 

   Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Kvernsteiner, er det noe spennende, da? Tunge og uhåndterlige tar de opp stor plass i magasin rundt om i både Norge og Europa, ofte uten at noen har ofret en tanke på deres potensial som forskningsobjekter. Selv om de har ...
  • Karismatisk bergkrystall fra Ryfylkeheiane? Smykkestein som identitetsmarkør i yngre jernalder 

   Nyland, Astrid Johanne (Peer reviewed; Journal article, 2020-11)
   In the 1960s and 1970s, large scale surveys related to hydro power developments in montane areas in Southwest Norway, recorded several rock crystals deposits and sites where crystals from these had been used both in the ...
  • Kystnære bergkunststeder på Nord-Jæren 

   Brun, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The majority of the open-air rock art sites in the county of Rogaland are located near the shoreline along the fjord systems surrounding the city of Stavanger. In the area the shoreline variation from the Bronze Age and ...
  • Når materiell kultur blir digital - ei viktig vending i norsk arkeologi 

   Brun, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Arkeologifaget og studier av materiell kultur har vokst fram og blitt formet gjennom flere hundre år, og har hverken vært skjermet mot eller upåvirket av impulser utenfra i løpet av denne perioden. Derimot har faget ...
  • Skjeletta frå Stavanger domkyrkje - ei lang og innfløkt soge 

   Høgestøl, Mari; Sandvik, Paula Utigard (Norsk arkeologisk årbok;, Peer reviewed; Journal article, 2020-11)
   In 1967‒68 an area under Stavanger Cathedral was excavated, which revealed more than 30 inhumations without any grave goods. Remains of 22 skeletons were boxed individually and sent to the Anatomic Institute at the University ...
  • Spenner i en overgangstid. Sene småspenner i den turbulente overgangen mellom eldre og yngre jernalder. 

   Kristoffersen, Siv; Røstad, Ingunn Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020-11)
   To understand the transition between the Early and the Late Scandinavian Iron Age, and the turbulent time around the year 536, we are dependent on our ability to recognize the changes in the artefacts. A chronology with ...
  • To spenner fra samme hånd? Folkevandringstidens relieffspenner i detalj 

   Pedersen, Unn; Kristoffersen, Elna Siv (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Two brooches from the same hand? A detailed study of Migration Period relief brooches “From the same hand” is a phrase repeatedly used in studies of Migration Period brooches. We explore if it is possible to establish ...