• Backsourcing – en kvalitativ utredning om årsaker til backsourcing av produksjon fra lavkostland 

   Strøm, Kjersti; Olsen, Lena Stråbø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
   Outsourcing til lavkostland har de siste tiårene vært svært attraktivt for mange. Tilgang til billig arbeidskraft har vært en stor motivasjon, da dette kan gi store kostnadsbesparelser. De siste årene har derimot flere ...
  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...