• Læreres oppfatningers innvirkning på deres undervisningspraksis 

      Kirkerud, Maria Therese (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2010;, Master thesis, 2010-05-27)
      Denne masteroppgaven er et resultat av en kvalitativ studie av to læreres oppfatninger innenfor matematikkfaget, samt deres undervisningspraksis. Målet var å oppnå en større kunnskap om lærernes fornuftige system av ...