• Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS 

   Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel M. (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;66, Report, 2017-06)
   Studier viser at 94-95 % av arbeidstakere i Norge drikker alkohol (Moan & Halkjelsvik, 2016; Nesvåg & Lie, 2004). Dette blir ofte forklart med alle de positive aspektene bruk av alkohol har i sosiale sammenhenger. En ...
  • Frå transistor til datamaskin 

   Tengesdal, Morten (Notater fra Universitetet i Stavanger;39, Report, 2018-04)
   Dette skrivet prøver å gi ei forståing av korleis datamaskinar er oppbygde og virkar. Ein ser også på korleis ein kan programmera mindre datamaskinar brukte til styring og overvaking av prosessar. Skrivet er laga for bruk ...
  • Ung@Jobb: Sluttrapport for Rogalandsprosjektet «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Bø-Rygg, Aase; Oltedal, Siv (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;67, Report, 2017-10)
   «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» er et nasjonalt forsøk iverksatt av Arbeids-og velferdsdirektoratet i perioden 2013-2016. Tre lokale prosjekter ble gjennomført i Sør-Trøndelag, Rogaland og i et samarbeidsprosjekt ...