• Algebraens fundamentalteorem 

   Østebø, Marlene Seljeskog (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Algebraens fundamentalteorem og polynomlikningens historie. Algebraens fundamentalteorem sier at hver polynomlikning av grad n med komplekse koeffisienter har minst én kompleks ...
  • Dybdelæring og tverrfaglighet 

   Østebø, Marlene Seljeskog; Urianstad, Simen Bugge (Master thesis, 2023)
   Da ny læreplan av 2020 ble introdusert, var det spesielt et begrep som stod i fokus - dybdelæring. Hvor tidligere læreplan ønsket at elevene skulle kunne utføre oppgaver gjennom en instrumentell forståelse, skulle elevene ...
  • Vegetarianske Vampyrer - Den litterære vampyrens utvikling 

   Østebø, Marlene Seljeskog (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i to ulike vampyrnarrativer fra to forskjellige århundrer; John Polidoris "The Vampyre" fra 1818 og Stephenie Meyers "Twilight" fra 2005. Oppgaven tar opp vampyrkarakterens forandring ...