• Barnehagelærerens arbeid med språk i barnehagen, med fokus på fonologisk bevissthet 

   Reistad, Mette Holm (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2016;, Learning object; Lecture; Map; Master thesis, 2016-05-11)
   SAMMENDRAG Tittel Barnehagelærerens arbeide med språk i barnehagen, med fokus på fonologisk bevissthet. En kvalitativ undersøkelse om barnehagelærerens språkarbeid. Formål med studien og problemstilling ...
  • Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming 

   Nordvik, Grete; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Danningsbegrepet er innført i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, noe som gjør det både viktig og interessant å utvikle ny kunnskap om danningsbegrepet i barnehagens virksomhet så vel teoretisk som praktisk. ...
  • Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care 

   Hansen, Joakim Evensen (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2018)
   The overarching aim of the study is to examine staff educational language practices with children under 3 years in high-quality early childhood education and care (ECEC), and associations between ECEC quality and language ...
  • Foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitet 

   Velde Lønning, Kjersti (Masteroppgave/UIS-HF-IBU/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Oppgavens design er en kvalitativ studie der målet mitt er å beskrive og fortolke foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen. Innsamling av data har jeg gjort med bruk av intervjuguide som var med å lage en ...
  • Kvalitet i barnehagen 

   Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;85, Research report, 2019-11)
   I denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no). Med bakgrunn i hovedstudien ble et utvalg på syv barnehager studert mer inngående ...
  • Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway 

   Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2020-01)
   In this paper, the objective is to explore the area of pedagogy in the reform of kindergarten teacher education (KTE), which was implemented in 2013 in Norway. The data material is based on semi-structured interviews with ...