• Body dysmorphia in common skin diseases: Results of an observational, cross-sectional multi-centre study among dermatological out-patients in 17 European countries 

   Schut, Christina; Dalgard, Florence; Bewley, Anthony; Evers, Andrea Walburga Maria; Gieler, Uwe; Lien, Lars; Sampogna, Francesca; Ständer, Sonja; Tomas-Aragones, Lucia; Vulink, Nienke; Finlay, Andrew Y.; Legat, Franz Josef; Titeca, Geraldine; Jemec, Gregor B.; Misery, Laurent; Szabó, Csanád; Grivcheva-Panovska, Vesna; Koulil, Saskia Spillekom-van; Balieva, Flora Nicol; Szepietöwski, Jacek Cezary; Reich, Adam; Ferreira, Barbara Roque; Lvov, Andrey; Romanov, Dimitry; Marron, Servando E; Gracia-Cazana, Tamara; Svensson, Å; Altunay, Ilknur K.; Thompson, Andrew; Zeidler, Claudia; Kupfer, Joerg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: Body dysmorphic disorder (BDD) is a common psychiatric disorder associated with high costs for healthcare systems as patients may repeatedly ask for different, often not effective interventions. BDD symptoms ...
  • Bruk av fysisk tvang i møte med pasienter med psykiske lidelser prehospitalt 

   Fjeld, Ingrid (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn Personer som kontakter nødetatene som følge av psykiske lidelser er økende, og oppdrag til denne pasientgruppen utgjør en betydelig del av ambulansepersonells arbeid. Det kan være utfordrende for ambulansepersonell ...
  • Classification of psychodermatological disorders: Proposal of a new international classification 

   Ferreira, Bárbara Roque; Vulink, Nienke; Mostaghimi, Ladan; Jafferany, Mohammad; Balieva, Flora Nicol; Gieler, Uwe; Poot, Françoise; Reich, Adam; Romanov, Dmitry; Szepietowski, Jacek C.; Tomas-Aragones, Lucia; Campos, Ricardo; Tausk, Francisco; Zipser, Marie; Bewley, Anthony; Misery, Laurent (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Currently, psychodermatological disorders are classified under different criteria exhibiting several limitations, and no single universal classification system exists. Herein, we discuss previous suggested classifications ...
  • En litteraturstudie om prehospital smertelindring 

   Selstad, Hedvig (Bachelor thesis, 2022)
   Smerte er et hyppig symptom som behandles prehospitalt. Av forskning, faglitteratur og i helsefagmiljøet synes det å være en bred enighet om at den kan være utiltrekkelig. Oppgavens formål er å finne ulike årsaker til ...
  • Exploring the EQ-5D Dimension of Pain/Discomfort in Dermatology Outpatients from a Multicentre Study in 13 European Countries 

   Sampogna, Francesca; Abeni, Damiano; Balieva, Flora Nicol; Gieler, Uwe; Aragones, Lucia Tomas; Poot, Françoise; Jemec, Gregor Borut Ernst; Szabo, Csanad; Linder, Dennis; von Middendorp, H; Lien, Lars; Halvorsen, Jon Anders; Szepietöwski, Jacek C.; Romanov, Dmitry; Marron, Servando E; Altunay, Ilknur K.; Finlay, Andrew Y.; Salek, Sam S; Kupfer, Jörg; Misery, Laurent; Dalgard, Florence (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Pain and discomfort are important symptoms in dermatology. The aim of this cross-sectional, multicentre study was to describe the prevalence of pain/discomfort and its associations in patients with several dermatological ...
  • Hvordan kan paramedisinere oppdage flere tilfeller av barnemishandling prehospitalt? 

   Kreuzholz, Madita (Bachelor thesis, 2022)
   Ikke alle barn i Norge får den trygge oppveksten som de burde og ha krav på, men lever i et hjem der de blir utsatt for mishandling eller omsorgssvikt. Paramedisinere har en unik mulighet til å sørge for at flere av disse ...
  • Itch and Mental Health in Dermatological Patients across Europe: A Cross-Sectional Study in 13 Countries 

   Dalgard, Florence; Svensson, Åke; Halvorsen, Jon Anders; Gieler, Uwe; Schut, Christina; Aragones, Lucia Tomas; Lien, Lars; Balieva, Flora Nicol; Poot, Françoise; Jemec, Gregor B E; Misery, Laurent; Szabo, Csanad; Linder, Dennis; Sampogna, Francesca; Koulil, Saskia Spillekom-van; Szepietöwski, Jacek C.; Lvov, Andrey; Marron, Servando E; Altunay, Ilknur K; Finlay, Andrew Y.; Salek, Sam S; Kupfer, Jörg (Peer reviewed; Journal article, 2020-03)
   Itch is a highly prevalent and multidimensional symptom. We aimed to analyze the association between itch and mental health in dermatological patients. This multicenter study is observational and cross-sectional and was ...
  • Paramedisineres håndtering av situasjoner med voldelige og truende pasienter ved bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker. 

   Arnesen, Ingrid Othman; Fjellestad, Marte (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn Vold og trusler rettet mot ambulansepersonell er av økende trend, og voldshendelser som utspiller seg blir stadig grovere. Vi som paramedisinere skal yte helsehjelp selv i truende og voldelige situasjoner, noe som ...
  • Paramedisineres håndtering av situasjoner med voldelige og truende pasienter ved bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker. 

   Arnesen, Ingrid Othman; Fjellestad, Marte (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn Vold og trusler rettet mot ambulansepersonell er av økende trend, og voldshendelser som utspiller seg blir stadig grovere. Vi som paramedisinere skal yte helsehjelp selv i truende og voldelige situasjoner, noe som ...
  • Perceived Stigmatization among Dermatological Outpatients Compared with Controls: An Observational Multicentre Study in 17 European Countries 

   Van Beugen, Sylvia; Schut, Christina; Kupfer, Jörg; Bewley, Antony P.; Finlay, Andrew Y.; Gieler, Uwe; Thompson, Andrew R.; Grazia-Cazaña, Tamara; Balieva, Flora Nicol; Ferreira, Bárbara R; Jemec, Gregor B.; Lien, Lars; Misery, Laurent; Marron, Servando E.; Ständer, Sonja; Zeidler, Claudia; Szabó, Csanád; Szepietowski, Jacek C.; Reich, Adam; Elyas, Amna; Altunay, Ilknur K.; Legat, Franz J.; Grivcheva-Panovska, Vesna; Romanov, Dmitry V.; Lvov, Andrey N.; Titeca, Géraldine; Sampogna, Francesca; Vulink, Nienke C.; Tomás-Aragones, Lucia; Evers, Andrea W M; Dalgard, Florence (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Perceived stigmatization places a large psychosocial burden on patients with some skin conditions. Little is known about the experience of stigmatization across a wide range of skin diseases. This observational cross-sectional ...
  • Perceived stress in patients with inflammatory and non-inflammatory skin conditions. An observational controlled study among 255 Norwegian dermatological outpatients 

   Balieva, Flora Nicol; Schut, Christina; Kupfer, Jörg; Lien, Lars; Misery, Laurent; Sampogna, Francesca; van Euler, Love; Dalgard, Florence (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background Inflammation may increase stress, while stress may promote inflammation. Most dermatological conditions are chronic and inflammatory, while some, such as cancer, naevi and tumours are non-inflammatory, but may ...
  • Psychosocial Aspects of Adult Acne: Data from 13 European Countries 

   Altunay, Ilknur K; Dalgard, Florence; Gieler, Uwe; Lien, Lars; Aragones, Lucia Tomas; Balieva, Flora Nicol; Poot, Françoise; Jemec, Gregor B.E.; Misery, Laurent; Szabo, Csanad; Linder, Dennis; Sampogna, Francesca; Evers, Andrea W M; Halvorsen, Jon Anders; Szepietöwski, Jacek C.; Romanov, Dmitry; Marron, Servando E; Finlay, Andrew Y.; Salek, Sam S; Kupfer, Jörg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Risk of developing psychiatric disease among adult patients with skin disease: A 9-year national register follow-up study in Norway 

   Balieva, Flora Nicol; Abebe, Dawit Shawel; Dalgard, Florence; Lien, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The existing association between skin disease and psychiatric comorbidity has gained attention during the last decades. Stress and mental illness can directly or indirectly affect skin disease, while dermatological conditions, ...
  • Treatment Preferences in Young Adults with Moderate to Severe Psoriasis: A Qualitative Study from the Nordic Countries 

   Balieva, Flora Nicol; Catton, Louise; Claréus, Birgitta W.; Danielsen, Kjersti; Fierens, Frederik; Iversen, Lars; Koulu, Leena; Osmanecevic, Amra; Pasternack, Rafael; Skov, Lone (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Introduction The purpose of this study is to explore treatment preferences and identify patient characteristics in young bio-naive adults with moderate to severe psoriasis in the Nordic countries (Norway, Finland, Sweden, ...