• Grip mikrofonen? 

   Dahl, Per (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Listening to 210 recordings of Grieg’s opus 5 no. 3 from 1899–2005, I have selected a small section of the song (bars 10–16), and analysed the singer’s choice of expressions of intensity or intimacy. Intensity is defined ...
  • Kognisjon og musikk i grammofon-platelytterens perspektiv 

   Dahl, Per (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   As part of my study of gramophone recordings of Grieg’s opus 5 no.3, I describe four stages in the process of music cognition. I point out that sonority is the most immediate impression of any sound, and therefore, most ...
  • Lytt, skriv, spill ; Om notelesingsferdigheter hos pianoelever på nybegynnernivå 

   Leikvoll, Julia Katarzyna (PhD thesis UiS;328, Doctoral thesis, 2017-03-17)
   Avhandlingen drøfter påvirkningen av ulike undervisningsaktiviteter brukt for noteopplæring i nybegynnerundervisning på kulturskolen, ved å diskutere deres innhold i lys av lese- og skriveopplæringsmetoder brukt i grunnskolen. ...
  • På kant med Kant : Et bekjennende essay 

   Dahl, Per (Journal article, 2013)
   Kant can’t always be right. There are some aspects of Kant’s philosophy that make him unsuitable for the understanding of a musical experience. His contribution to aesthetic theory is developed in the Critique of Judgement ...
  • Skriftlighetens vekst og fall i klassisk musikk 

   Dahl, Per (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   In the early Christian church the spelling of the Word was essential, and this also contributed to making the literacy of music an important element in identifying and structuring Christian societies. Bringing literacy to ...
  • What Kind of Theory is Music Theory? Epistemological Exercises in Music Theory and Analysis. Edited by Per F. Broman and Nora A. Engebretsen [Anmeldelse] 

   Dahl, Per (Journal article, 2008)
   Denne antologien er den første i en ny serie fra Universitetet i Stockholm rettet mot høyere studier i musikkvitenskap. Bidragsyterne er i hovedsak fra USA og Sverige og dekker et vidt spekter av musikologiske emner. I ...