• Sammenligning av EKF- og UKF- kalmanfilter anvendt på totankprosess 

      Gjengedal, Atle (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven er todelt. Del I går ut på å sammenligne ytelsen til et utvidet Kalmanfilter (EKF) og et "unscented" Kalmanfilter (UKF) på et prosessanlegg bestående av to tanker, ved Universitetet i Stavanger (UIS). ...