• Verdens kulturarv : en "kulturarv for alle?" 

      Jårvik, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008, Master thesis, 2008)
      Oppgaven handler om verdens kulturarv – en kulturarv for alle? Problemstillingen er å belyse et grunntema i kulturarvdiskursen som er forholdet mellom fortid, nåtid og identitet. Mitt ønske har vært å belyse hvordan ...